Hufters en bijen

Standaard

Een van de ergerlijke eigenschappen van Nieuwe Hufters is dat ze elke boodschap met ook maar een zweem van ecologische motivatie direct afdoen als onzin. Hippyhobby, aluhoedjespraat, klimaatalarmisme van linksdraaiende sandalenhippies. Zoals gewoonlijk zonder echte argumenten, want hé, waarom zou je je verdiepen in iets dat niet direct iets oplevert. Liever gewoon meteen terzijde schuiven: “Ze willen alleen maar dat wij meer geld gaan uitgeven aan dure biorommel, minder hard mogen rijden, extra groene belasting moeten betalen en niet ongehinderd kunnen ondernemen. Milieubescherming kost duur en dat moeten we niet willen met zijn allen.”

Het vervelende is, dat de hufters met hun relativering van de ernst van milieuschade en klimaatscepsis net zo lang gelijk hebben tot hun ongelijk keihard, ondubbelzinnig, niet meer terug te draaien aangetoond wordt. Als Shell de laatste druppel olie uit de grond slurpt, je alleen nog maar naar buiten kunt met factor 50 op je kneiter, de zee is leeggevist en natuurlijke bestuiving van groenten en fruit niet meer bestaat. Tegen die tijd, als je dan een vis of tomaat wilt proeven, krijg je een bal gist te eten, gedrenkt in tomatenaroma. Geproduceerd door Bayer en Monsanto, dezelfden die verantwoordelijk zijn voor het vergiftigen van het oppervlaktewater en het uitroeien van de honingbij.

Whoa! Back the Truck Up! Vernietiging van de bij? Zo ver is het nog niet, toch? Nee, maar de werkelijke vraag is, willen we het zo ver laten komen? Of wachten we met het verbieden van de bijenmoordende gifstoffen tot niet 20 tot 40% van de bijenkolonies per jaar uitsterven (zoals nu), maar 95%? Blijven we “Tuttut, hoho, het valt allemaal nog best mee!” roepen tot het écht niet meer mee valt?

Noot: Dit wordt een lang verhaal. Als je wilt weten wat mijn conclusie is, scroll dan verder naar de laatste alinea.

Wat is het probleem?
Dat is simpel: de bijen gaan dood. Sinds een jaar of tien zijn er steeds meer gevallen van de zogenaamde Colony Collapse Disorder (CCD), waarbij een complete bijenkolonie in één klap verdwijnt. Daarom noemen wij het de verdwijnziekte. De bijenkast, vol met voedsel, blijft ineens leeg. De bijen sterven uit of komen niet terug. Het aantal gevallen van CCD is in Nederland tussen 2006 en 2009 verdubbeld. En in het Zuiden van China zijn de bijen door overmatig gebruik van bestrijdingmiddelen inmiddels uitgestorven, zodat fruittelers handmatig moeten bestuiven. (bron: United Nations Environmental Program)

Is dat erg? Ja, dat is erg. Een studie van de Rabobank (2011) concludeert dat circa 90 belangrijke landbouwgewassen afhankelijk zijn van bestuivende insecten, samen goed voor ongeveer een derde deel van de totale wereldvoedselproductie. En dan hebben we het nog niet over de veevoeders. Als de bestuivende insecten uitsterven, zullen die gewassen niet meer groeien. Dan hebben we dus niks meer te eten, en onze plofkippen ook niet!

Wetenschappers bestrijden elkaar
Onafhankelijke onderzoekers over de hele wereld komen steeds vaker tot de conclusie dat de bijensterfte (mede) veroorzaakt wordt door een relatief nieuwe groep insecticiden, de neonicotinoiden. Deze onderzoeksresultaten zijn echter niet onbestreden. Er zijn namelijk óók onderzoekers, die concluderen dat vooral ziektes – soms in een dodelijke cocktail – verantwoordelijk zijn voor de bijensterfte. Deze laatste groep, die de onderzoeksresultaten van de eerste groep consequent negeert of afdoet als onzin, wordt vaak gesponsord door of werkt samen met de gif- en zaadproducenten, zoals Bayer, Monsanto en Syngenta. Laten we de resultaten van de gesponsorde onderzoekers eens als uitgangspunt nemen.

Wageningen, met Tjeerd Blacquière en Sjef van der Steen
In Wageningen zitten de ‘valt wel mee’-roepers. De onderzoekers van de Wageningen UR gaan er vooralsnog van uit dat de bijensterfte komt door een combinatie van natuurlijke ziekten en parasieten. Te weten de varroa-mijt, de Nosema-bacterie en het Invertebrate Iridscent Virus. In veldproeven hebben de Wageningse wetenschappers met een ingewikkeld procédé aangetoond dat de gestorven bijen vaak drager zijn van een of meerdere van deze killers. Zij stellen dan ook dat met de juiste behandeling – en wel met antibiotica – de bijenvolken er weer bovenop kunnen komen.

Utrecht; Jeroen van der Sluijs, en Zutphen; Henk Tennekes
In Utrecht zijn de ‘gevaarlijk’-roepers in de meerderheid, ondersteund door een toxicoloog in Zutphen. Zij geven toe dat de genoemde ziekten en parasieten medeveroorzakers kunnen zijn van bijensterfte, maar beweren dat deze ziekteverwekkers hun kans krijgen omdat de bijen al verzwakt zijn door neonicotinoiden met de werkzame stof Imidacloprid. Dit aan nicotine verwante goedje tast het zenuwstelsel aan, waardoor bijen gedesoriënteerd raken, hun nest niet terug vinden en daardoor het bijenvolk niet van voldoende voedsel kunnen voorzien. Het volk verzwakt en de ziekten kunnen toeslaan. De hypothese dat neonicotinoiden de vatbaarheid voor ziektes kunnen verhogen, is door de Wageningse onderzoekers overigens niet eens in overweging genomen. Niet zo gek, aangezien zij nauw samenwerken met de producenten van deze stoffen.

Een ‘veilig’ gif
Eigenlijk is het jammer dat neonicotinoide risico’s met zich mee brengt, want het is een bijzonder slim goedje. Het is weliswaar 7000x giftiger dan DDT, maar je hoeft het niet over de gewassen te spuiten. Het is al genoeg om de zaden met het spulletje te coaten. Bij de groei nemen de gewassen de gifstof op in hun stengels en bladeren. Als luizen of andere insecten die bladeren eten, gaan ze dood. De planten hebben er geen last van. Het is dus een heel gerichte manier om de plant antistoffen tegen parasieten mee te geven.

Tests en stapeleffecten
Het nadeel van neonicotinoide is dat dit gif ook in de nectar en in het stuifmeel terecht komt. Zij het in zeer lage doses. Er is onderzoek gedaan bij bijen, waarbij ze kijken vanaf welke dosis gif het dier dood gaat. Daar blijven de concentraties die in de planten en nectar zitten vér onder. Het zijn zogenaamde ‘sublethal’ doses. De bijen gaan er niet dood aan. Dus waar maken we ons druk om? “Nou”, zeggen de tegenstanders van neonicotinoide, “We maken ons druk om het stapeleffect.” Met name de toxicoloog Tennekes, die veel onderzoek heeft gedaan naar cumulatie van gifstoffen en hun effecten op het ontstaan van kanker, hamert hier op. Neonicotinoide wordt maar langzaam afgebroken en komt ook in het oppervlaktewater terecht. De bijen krijgen het op verschillende manieren binnen, waardoor het middel zich kan ophopen. Uiteindelijk krijgen de bijen uiteindelijk toch voldoende in hun lijf om behoorlijk zwak en ziek van te worden. En dan slaan de natuurlijke vijanden hun slag.

Boeren zijn  tegen verbod
Als je de commentaren op het web leest, blijken veel landbouwers en bloemenkwekers fel tegen een verbod op neonicotinoide. Het gif werkt namelijk perfect, ze hoeven niet meer te spuiten en hebben geen last meer van parasieten. Kortom, hébben ze eindelijk een goed werkend middel, komt er weer een stel van die bijenknuffelaars pleiten voor een verbod. Boeren eisen harde bewijzen voordat ze een verbod willen accepteren. En natuurlijk zijn  de voorlichters van de producenten best bereid om duidelijk te maken dat die bewijzen nog helemaal zo hard niet zijn. Zo blijven ook de boeren bij de overheid lobbyen tegen een verbod. Ook al is dat uiteindelijk bedoeld om hun broodwinning te redden. Want zonder bijen… geen gewassen.

Samenvatting en conclusie
Als je het mij vraagt, hebben we een probleem. Er zijn – op zijn zachtst gezegd – sterke aanwijzingen dat neonicotinoiden massale bijensterfte veroorzaken. De door de chemische lobby gesponsorde en beïnvloede onderzoeksinstituten en overheidsorganisaties blijven de boel traineren om het op termijn onvermijdelijke verbod zo lang mogelijk uit te stellen. Ik zeg: bij twijfel niet oversteken. Verbieden we op oneigenlijke gronden, dan kost het de chemische industrie misschien een paar miljard. Verbieden we niet en sterven de bijen uit, dan zijn we met zijn allen (zeg maar: de hele wereld) zwaar de lul. Even afwegen… hun geld of ons leven? Eeehhh.

Index

Gif
Imidacloprid – systeem-insecticide (neonicotinoïde) 7000x giftiger dan DDT
Fipronil – insecticide (neonicotinoïde)
Admire – merknaam van systeem-insecticide
Neonicotinoide – een groep ‘systeem-insecticiden’

Bijenziektes
CCD Colonie Collapse Disorder – plotseling uitsterven van een bijenvolk
Verdwijnziekte – plotseling verdwijnen/uitsterven van een bijenkolonie (CCD)
Nosema – microbe (bacterie) die bijen ziek maakt (mogelijk oorzaak CCD)
IIV Invertebrate Iridscent virus – bijenvirus (mogelijk oorzaak CCD)
Varroa-mijt – parasiet met mogelijk verband met bijensterfte

Betrokkenen
Henk Bleker (staatssecretaris Landbouw) vertrouwt blind op Wageningen.
Tjeerd Blacquière (Wageningen) pesticidescepticus gelooft in biologische oorzaak
Jeroen van der Sluijs (Utrecht) pleit voor een verbod op neonicotinoïden
Henk Tennekes (toxicoloog) ontdekte dat het ‘stapeleffect’ van neonicotinoïden precies lijkt op dat van bepaalde kankerverwekkende stoffen.
College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) besluit welke insecticiden gebruikt mogen worden en laat zich daarbij leiden door onderzoek (bij voorkeur uit Wageningen).
Bayer Crop Science (marktleider in neonicotine en geldschieter Wageningen)

Links:
http://www.bijensterfte.nl/
https://twitter.com/bijensterfte

http://www.newyorker.com/online/blogs/comment/2012/04/new-studies-colony-collapse-disorder.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Colony_collapse_disorder
http://en.wikipedia.org/wiki/Imidacloprid_effects_on_bee_population
http://www.economist.com/node/21543469
http://www.refdag.nl/achtergrond/natuur-techniek/ruzie_over_bijensterfte_1_645554
http://nos.nl/artikel/357252-pesticide-oorzaak-bijensterfte.html
http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?cHash=ff1ebf5d1414a4c59dcc798e194b4c19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=60348
http://www.vilt.be/Literatuurstudie_bijensterfte_kreeg_bakken_kritiek

Pro-insecticiden (effecten neonicotinoiden niet onderzocht)
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0013181

Geruststellende praat van Bart Bosveld van het CTGB
http://www.youtube.com/watch?v=gpQzN15NVgs&feature=player_embedded#!

Lobby in de praktijk: British BeeKeepers Association  accepteert geld van Bayer
http://vimeo.com/1158245

Advertenties

»

 1. Bijen-WUR is momenteel de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de honingbijen en andere bestuivende insecten en daardoor de biodiversiteit en de vogelstand en wilde planten en bloemen en alle fruit en groenten en wat ik nog vergeet waar bestuivers voor nodig zijn in nederland.Zij adviseren het CTGB en Bleker.Onbegrijpelijk dat het lot van onze natuur en bestuivende insecten en ons voedsel en toekomstig voedsel in de handen ligt van zo”n klein clubje (7?) mensen met hun onderzoekjes en adviezen. Ze zijn er van overtuigd dat de varroamijt samen met de virussen die ze overbrengen samen met nosema (cerana) en verlies van habitat en heel veel slechte imkers en wellicht nog wat factoren de achteruitgang en de hoge wintersterfte in nederland verklaart. (gemiddeld hoogste van Europa). De varroamijt en de virussen die ze overbrengen is volgens hun de belangrijkste oorzaak.

  Als je deze echter op hun wijze bestrijdt (de WUR-methode) zul je van wintersterfte GEEN of WEINIG last hebben beweren ze al vele jaren. Daarvoor brengen ze al jaren een brochure uit die ieder jaar weer een beetje wordt aangepast. Op hun brochure zijn ze heel trots. Het belangrijkste in hun brochure en lezingen en artikelen en intervieuws etc. is dat je als imker de varroamijt bestrijdt volgens hun adviezen en vooral dat je hun schema”s volgt en als belangrijkste een behandeling start uiterlijk in juli\aug voordat het volk overschakelt van zomerbijen naar winterbijen.Hier is allemaal veel voor te zeggen en is m.i. geen slecht advies.Ze hebben echter ook gezegd dat de hoge wintersterfte ook GOEDE imkers treft die dus de varroa op de juiste wijze bestrijden. Ra ra hoe kan dat? Bovendien blijken bij de laatste wintersterfte-monitoring van afgelopen winter grote verschillen te zijn per provincie en dat is volgens nederlandse wetenschappers niet te verklaren door een betere of slechtere varroabestrijding. De WUR-theorie klopt NIET met de praktijk. Men is bezig deze verschillen te onderzoeken en binnenkort komen hier de resultaten van.

  Op de veldproeven waar de WUR zo trots op is en waarmee ze willen bewijzen dat de neonicotinoiden niet zo schadelijk zijn voor de honingbijen omdat de concentraties volgens hun niet hoog genoeg zijn om directe schade te veroorzaken valt veel op af te dingen omdat in de veldproeven de bijen maar 0,025 % bevliegen vam het areaal wat bijen in de praktijk werkelijk bevliegen nl. 50 tot 100 vierkante kilometers en daarmee in aanraking komen met vele soorten besmet stuifmeel en nectar met biociden. En in de wetenschap is men het erover eens dat er tussen al die giffen ook nog zoiets bestaat als een synergetisch (elkaar versterkend) effect.

  In de praktijk kunnen volgens de WUR bijen kiezen tussen giftige en niet giftige bloemen. Het zal wel daarom zijn dat in de gemeten wasmonsters minimaal 9 en tot nu toe max.121 soorten gif zit. Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van de larven verstoord wordt door al dat gif in de was.

  Uit zoveel tot nu toe verschenen wetenschappelijke onderzoeken zijn al zoveel nadelige effecten beschreven van de neonicotinoiden dat eigenlijk niemand er meer omheen kan alleen bijen-WUR want die komen met een wetenschappelijk rapport (hun eerste ) waaruit blijkt, hoe kan het ook anders,dat er nog niets echt 100% bewezen is dat neonicotinoiden echt schadelijk zouden kunnen zijn voor bijen. Samen geschreven met een belgische proff.die ook deskundige is in de plantenbestrijdingsgiffen en een van zijn assistentes. Alle schrijvers hommelkweekdeskundigen. Toevallig ?

  De honingbijen dreigen helemaal ten onder te gaan aan de civilisatie. Ze zijn compleet overgeleverd aan ons menselijk handelen. Het immuunsysteem van de honingbijen staat onder zware druk. Dat komt door vele factoren. Daardoor worden ze vatbaarder voor ziekten. Net als bij de mens. Alles hangt met elkaar samen.

  Je zou de wetenschappers in twee groepen moeten gaan indelen. Geld en connecties met de bestrijdingsmiddelenfabrikanten aan een kant en hun onderzoeken met veel argwaan bestuderen en aan de andere kant wetenschappers die geen enkele band hebben met de bestrijdingsmiddelenfabrikanten en sommigen waaraan je twijfelt ergens in het midden die kunnen dan nog in een later stadium aan een van de kanten geplaatst worden.

  Er zijn wetenschappers die zeggen dat de neonicotinoiden misschien niet de hoofdoorzaak zijn waaraan vele volken ten onder gaan maar als vele andere factoren ongunstig zijn wel de nekslag voor een volk kan betekenen. Het probleem is dat ieder volk in een ander gebied vliegt en daardoor met andere factoren te maken heeft als weer een ander volk. Daarom kun je de veldproeven waar bijenwur zo trots op is om hun theorie van de juiste wur-varroabestrijding te bewijzen alleen voor dat gebied laten gelden in de buurt van Wageningen met een prima drachtgebied. Dan kan een volk al een stuk meer incasseren. Bovendien zijn er bij bijenwur ook al velen volken de dood in gejaagd.

  Alleen al door het simpele feit dat ze als controle-groep geen varroabehandeling krijgen terwijl zij juist kunnen weten dat als je een volk niet behandelt tegen varroa het onherroepelijk ten gronde gaat of je moet varroabestendige volken hebben en die hebben ze niet.

  Ook door verkeerde behandelingen met teveel en te vaak mierenzuur hebben ze volken laten sneuvelen. Dat noemen zich wetenschappers en bijendeskundigen. Maar volgens hun behoren mijn inzichten alleen maar tot een publieke opinie en is van geen enkele waarde want zij maken duidelijk onderscheid in wetenschappers,burgers en journalistiek.

  Door de aanhoudende kritiek op hun onderzoeken zie je ze wel langzaam bakzeil halen, ze moeten wel, willen ze geloofwaardig blijven alleen zou het wat sneller moeten want de neonicotinoiden hebben op zware gronden een halfwaardetijd van 18 jaar. Bovendien als er keer op keer op dezelfde grond gewassen verbouwd worden die gecoat zijn in het gif, worden de gronden steeds zwaarder vervuild omdat er nog steeds ladingen zitten van het jaar ervoor. Daardoor zullen de concentraties hoger worden en zullen de bijtjes direct gaan sneuvelen in de veldproefjes van bijenwur. Doch dan zal het echt te laat zijn.

  Frappant is ook dat in tal van wetenschappelijke testen wereldwijd waarbij de varroa WEL goed bestreden was (wetenschappers zijn ook niet gek) de volken toch ten onder gingen. De theorie van bijenwur en de praktijk klopt helaas niet. GEEN of WEINIG last van sterfte, zelf heb ik momenteel 25 volken en altijd praktisch geen wintersterfte gehad en de laatste jaren zelfs geen wintersterfte en ik heb nog nooit maar dan ook helemaal nooit de varroamijt bestreden volgens de WUR-methode.

  En ik zit nog wel in Brabant met gemiddeld bijna de hoogste sterfte van Europa.

  Burgers word wakker, regering word wakker. Bleker word wakker!!!

 2. Dank voor je bijdrage! Ik heb wat witregels toegevoegd.

  Een vraagje: als jij nu geen sterfte meer hebt zonder de varroamijt te bestrijden, waar ligt dat dan aan? Wat doe je anders dan je collega’imkers in Brabant?

 3. Als je de varroamijt niet bestrijdt gaan je volken zeer zeker dood. Het ligt aan vele factoren hoe lang dat gaat duren. Als je volk bij de start bijna mijtvrij is kan dat enkele jaren, maximaal 3 a 4 jaar duren. In ongunstige omstandigheden, bv. slecht drachtgebied, andere ziekten, veel gif in je drachtgebied etc kan je volk al in 1 a 2 jaar dood gaan. Tenzij je VSH stammen hebt. (varroa sensitive hygiene). Daar groeit de varroapopulatie maar heel langzaam omdat de bijen met varroa geinfecteerd broed eruit trekken. Deze zullen langer stand houden zonder veel behandelingen tegen de varroa. Of er echt stammen zijn die helemaal zonder varroabestrijding kunnen overleven is voor mij onbekend en ik twijfel daar ook aan. Echte wilde colonies die kunnen overleven schijnen er bijna niet meer te zijn. Waarschijnlijk zijn het dan ook zwermen van imkers die ontsnapt zijn en waarschijnlijk enkele jaren kunnen overleven.

  Zelf behandel ik mijn volken alleen maar met thymol. In 1990 ben ik naar een congres in Gent op de universiteit geweest, Apimondia over bijenziekten en heb daar met toestemming van Prof.Dr.O.van Laere in de hal een standje gehad en mijn methode van varroabestrijding bekend gemaakt. Er was veel belangstelling voor. Thymol heeft ook een gunstig effect op andere bijenziekten zoals de tracheemijt en nosema.Het werkt ook antibacterieel. Volgens mij is het het meest onschuldige middel om de varroamijt continu ver beneden de schadedrempel te houden. Volgens o.a. bijenwur kun je thymol echter alleen maar gedurende een aantal maanden gebruiken. i.v.m. de werkzame temperatuur van thymol.Dat is hun theorie, De praktijk blijkt ,bij mij althans, ander te zijn.

  Aan de andere bestrijdingsmethoden zitten volgens mij teveel nadelen. Zoals bij het veel gebruikte mierenzuur dat ook mijten in het broed dood. Dit kan echter ook schade geven aan de koninginnen. En daar pas ik voor. Bovendien is het een gevaarlijk goedje waar je zeer voorzichtig mee moet omgaan.

  Ik ben begonnen met thymol naar aanleiding van een boek van Rudolf Steiner.Het heet ” De Bijen”. Eerst maakte ik thymolie van thymkruiden. Dit bleek echter heel veel werk te zijn om hiervan voldoende te produceren. Daarna stapte ik over op de synthetisch gefabriceerde thymol wat net zo goed bleek te werken.Er wordt wel beweerd dat de mijten hier resisstent voor kunnen worden omdat het maar op een van de receptoren van de mijt blijkt te werken.Na ca. 23 jaar thymolgebruik betwijfel ik deze bewering.
  De bijen hebben het zwaar.Door allerlei factoren. Parasieten. Virussen. Bacterien. Klimaatverandering. Verlies van habitat. Monoculturen. Dieseluitlaatgassen. Insecticiden. Fungiciden. Herbiciden. Verlies van genenpool etc etc..

  Imkers proberen overal hun bijen in leven te houden. Dat blijkt maar niet of nauwelijks te lukken. Omdat de bijen (en andere bestuivende insecten) zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en het hele ecosysteem moet je alles toe gaan passen wat je kunt om de bestuivers te redden. Wereldwijd. Ook in Nederland.(met de geweldige wur|-varroabrochure,die hebben ze in andere landen niet,maar wel minder wintersterfte) Veel factoren kun je slechts langzaam of nauwelijks beinvloeden. Echter het wereldwijde toepassen van al die insecticiden (het gaat hier om miljoenen tonnen per jaar) moet je zo snel mogenlijk beperken en de voor de bestuivende insecten zwaarst verdachten waar alleen maar meer en meer rapporten over verschijnen (de neonicotinoiden en fipronil) zul je niet meer in het milieu moeten pompen. Dan is er misschien nog een kans om de voor ons allen belangrijke bestuivers te redden.

 4. Afgelopen week het vervolgverhaal in Zembla gevolgd.
  Ik kan gewoon niet geloven dat Bleker en consorten hier mee wegkomen. Dat niet het voltallige Nederlandse volk met toortsen en knuppels aan Henk zijn bel staat te trekken.

  Ik word hier verschrikkelijk, verschrikkelijk kwaad over!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s