Vonnis Robert van den Engel in #jelmergate betekend en uitvoerbaar

Standaard

betekenen-vonnis-robert-engel-jelmer-siljeeBelangrijk nieuws in #jelmergate, de rechtszaak tussen Jelmer Siljee en Robert van den Engel (alias @Robert_Engel en @willemdepoes). De rechter heeft vonnis gewezen. Jelmer Siljee heeft zijn procedure tegen Engel glansrijk gewonnen. Engel is veroordeeld tot een schadevergoeding van €5.000 plus de proceskosten van ruim €1500. Bovendien heeft de rechter Engel geboden alle artikelen en tweets tegen Siljee te verwijderen en zijn best te doen om ook (re)tweets van anderen te doen verwijderen. Tot slot mag Engel nooit meer ergens iets over Siljee publiceren. Aan deze laatste voorwaarden (verwijderen én negeren binnen drie dagen na het betekenen van het vonnis) is een dwangsom van €5000 per dag gekoppeld, met een maximum van €100.000 euro.

Waar gaat het eigenlijk over?

Even ter herinnering: het gaat om de kwestie waarbij de onschuldige voorbijganger Jelmer Siljee door Engel in de social media werd geslachtofferd omdat Engel zeker dacht te weten dat Jelmer zijn online vijand @drsyell was. Maar ook nadat zonneklaar was dat Jelmer niet Yell was, bleef Engel Jelmer belasteren en stalken, kennelijk in de hoop dat hij zo Yell onder druk kon zetten om zich bekend te maken. Sterker, diverse medestanders van Engel gaven inderdaad @drsyell de schuld van de problemen van Jelmer. Had Yell zich maar bekend moeten maken! Yell bleef echter anoniem, daarin achter de schermen gesteund door Jelmer Siljee en zijn zus Kinge. De Siljeetjes bezwoeren hem dat niet hij maar Engel de kwaaie Pier was en dat ze de wens van Yell om anoniem te blijven respecteerden.

Hoe het verder ging

Jelmer was het gezuig en getreiter van Engel na maanden helemaal zat en deed aangifte wegens smaad, laster, bedreiging en stalking. Maar ook daarna hielden de aanvallen niet op. De conceptdagvaarding (pdf) geeft een ontluisterend kijkje in wat Siljee allemaal te verduren kreeg:

“Duidelijk is dat Engels zijn tweets en postings plaatst met het uitsluitende doel om Siljee te beschadigen, zoals blijkt uit zijn tweet van 31 januari 2014: “Terwijl er vanavond een stuk online komt, @drsyell, die (sic) ervoor zorgt dat Jelmer Siljee nooit meer normaal kan solliciteren. Hoe is dat dan?””

Zie verder vanaf paragraaf 16 in de conceptdagvaarding. Ontluisterend zijn ook nummer 24 en 25:

“De zowel misplaatste als ongefundeerde aanval op zijn persoon is daarbij kwetsend en intimiderend. Het tast bovendien zijn eer en goede naam aan. Juist omdat Siljee een IT-professional is op het vlak van Network Engineering, is voorts de valse beschuldiging dat Siljee DDoS-aanvallen zou uitvoeren zeer belastend.
Engel gaat daarbij inmiddels zover dat hij ook de werkgever van Siljee heeft benaderd om Siljee te belasteren en zijn functioneren als IT professional te belemmeren, waar Engel vervolgens in zijn Tweets verslag van doet.”

Je bent geneigd te denken: “Al was hij het wél, mag je dan zo ver gaan om iemand kapot te maken? ‘Nooit meer normaal solliciteren‘. Om een online fittie?”

De rechtszaak

Was het hovaardigheid? Een gevoel van onkwetsbaarheid? Zelfoverschatting? Of gewoon stomme onoplettendheid? Engel zelf schuift de schuld van zijn verpletterende verlies deels op zijn advocaten.

“Zonder in details te treden is het duidelijk dat er iets mis ging. Communicatie tussen twee voor mij handelende partijen was essentieel en is niet naar behoren uitgevoerd. (…) Momenteel zoeken de heren advocaten nog naar een precieze verklaring. Die wil ik nog weten, om met een nieuwe vertegenwoordiger met volle kracht vooruit te gaan.”

Hoe dan ook, feit is dat Engel niet ter zitting is verschenen en dus ook niet de gelegenheid heeft kunnen nemen om zich te verweren. De rechter heeft daarom alle vorderingen uit de dagvaarding nagenoeg ongewijzigd overgenomen. Hij heeft alleen de dwangsom van €5.000 per dag gemaximaliseerd op €100.000. Engel moet binnen drie dagen na het betekenen van het vonnis beginnen met het inwilligen van de eisen. Elke dag later kost hem 5000 euro. Hij doet er dus goed aan om héél snel in actie te komen en te gaan werken aan het verwijderen van tweets en postings, van hemzelf en derden. Gek genoeg denkt hij zelf dat nog niet alles verloren is. Op zijn blog schrijft hij:

“Gelukkig is deze blunder niet onherstelbaar.”
“De eis van Jelmer Siljee is onredelijk, er staan pure leugens in zijn aanklacht, hij kan wel van alles beweren over wie hij wel of niet is en die vijfduizend (5000!) euro schade die hij heeft ondervonden is waanzin.”
“Als het vonnis aan mij wordt betekend, teken ik via mijn nieuwe advocaat verzet aan. Dat houdt in dat de zaak herleeft (lees: heropend wordt) als ik Jelmer Siljee een dagvaarding stuur.”

Misschien verklaart dat ook dat nu, vijf dagen na het betekenen van het vonnis, Engel nog niet begonnen is met het uitvoeren van de eisen. Ondanks het feit dat hij inmiddels bekend is met de uitslag, zoals blijkt uit zijn posting (oh ironie) over de zaak op 7 november, de dag van de betekenis van het vonnis. Ik ben geen jurist, maar in het vonnis staat

‘De Rechtbank’ (…) ‘3.8 verklaart dit vonnis voor wat betreft het onder 3.2 tot en met 3.7 uitvoerbaar bij voorraad‘,

dus volgens mij staat Engel inmiddels 6500 + 2 dagen in gebreke x 5000 = 16.500 euro in het krijt bij Jelmer. Kortom, de familie Siljee kan de zure ervaringen van de afgelopen maanden wegspoelen met een lekker glaasje prik.

Downloads
ConceptDagvaarding
Vonnis
Vonnis betekend in de krant

Volgende »

 1. Hij kan protest aantekenen wat hij wil – dat betekent niet uitstel van de betalingsverplichting. Hij is stuitend slecht geinformeerd.

 2. Tekenend voor de sneuneuzerigheid van alle krijsende linkse varkens dat een verstekvonnis als een grote overwinning wordt gezien. En dwangsommen verbeur je pas nadat is betekend. Uit niets blijkt dat dit laatste is gebeurd. En wat nu als Jelmer wel degelijk drs Yell blijkt te zijn?

  • Ik heb DrsYell via Skype gesproken en gezien. Het is niet Jelmer.

   Het vonnis is op 7 november betekend met de kennisgeving in de krant (zie plaatje), en uit het blog van Engel blijkt dat deze hiervan ook echt kennis heeft genomen. Engel zal dus moeten betalen en voldoen aan de bevelen van de rechter. Hij doet dat nog steeds niet, want de stukken tegen Siljee staan ook vandaag nog online. “Katsching! €5000.”

   Het vonnis is inderdaad een overwinning voor alle ‘krijsende linkse varkens’. Toch een teken van onmacht, dat je dat gescheld nodig hebt om nog een beetje eigenwaarde over te houden.

   • Een verstekvonnis zegt natuurlijk heel, heel weinig over het inhoudelijke gelijk. En waarom zouden we jou geloven? Jij bent zelf toch een veroordeelde zwendelaar?

    *Edit Krek.: ik laat deze reactie één keer door, omdat het een aardig inkijkje is in het niveau van sommige reageerders. Je roept wat leugens, in dit geval anonieme laster zonder onderbouwing, en je voelt je weer heel even iets lekkerder. Verder levert het voor niemand iets op, behalve irritatie en soms zelfs reputatieschade voor degene die aangevallen wordt. Dit is precies waar #jelmergate over gaat.*

  • En wat nu als Jelmer wel degelijk drs Yell blijkt te zijn?

   Doet niets ter zaken. drsYell staat hier juridisch gezien volkomen buiten. Wat Engel doet jegens Siljee is strafbaar, en nu hij zelfs geen gehoor geeft aan de uitspraak van een civiele rechter in deze lijkt mij een hernieuwde aangifte bij justitie tegen Engel wegens smaad en laster volkomen op zijn plaats.

 3. Grappig om hier Tibaert op te zien duiken. Vooral omdat dezelfde Tibaert op 7 november jl nog veel sympathie op kon brengen voor die arme, vervolgde Robert van den Engel. Maar ja: toen was er nog geen vonnis. Wat heeft je van mening doen veranderen, Fons? En nu niet snel die blogpost verwijderen!

 4. Voor wat betreft de maximalisatie van de dwangsom, volgens mij staat er in het vonnis geen €100k maar €1mio, een miljoen euro. Ik lees tenminste een 1 met zes nullen.

  Vanwege de hoe dan ook verkeerd geplaatste punt in het bedrag lijkt het in eerste instantie inderdaad om een ton te gaan maar uiteindelijk is de punt slechts een leesteken en zou het aantal nullen (na de 1, voor de komma) leidend moeten zijn.

  Een maximalisatie op €100k lijkt ook niet erg hoog: na 3 weken in gebreke blijven zit Engel al aan dat bedrag en heeft hij dus geen prikkel meer om zijn bagger verwijderd te krijgen: Die ton is hij dan toch al kwijt. Een cap op een miljoen laat hem in elk geval 6 a 7 maanden zweten (en op de kalender kijken 😉

  Anyway, weet iemand welk bedrag de rechter bedoeld heeft?

  • Je hebt gelijk. De vraag is dus: wat telt zwaarder, de nul of de punt. Ik ben geneigd te zeggen de nul, want de punt is slechts een leeshulp. Wat de rechter echt bedoeld heeft, blijft gissen. Vroeger zetten ze er daarom nog wel iets bij als (zegge: één miljoen euro). Voor alle zekerheid.

   • Reactie op JPK en Krek. Het lijkt mij duidelijk dat het hier om een kennelijke verschrijving/typo gaat. Juist die punt achter de eerste twee nullen maakt dat duidelijk; ook uit de context kun je dat opmaken. Deze typo maakt het vonnis niet nietig/vernietigbaar. Bij onduidelijkheid kan de rechter op verzoek om verduidelijking worden gevraagd.

   • Ga er toch van uit dat Engel het sowieso niet tot die 100.000 laat komen. Dus dan komt het miljoen überhaupt niet in beeld. Ik zie dat hij inmiddels de blogs in ieder geval voor het grote publiek (en daarmee voor Google) heeft gesloten.

  • Tibaert, ik vind je een ontzettende kletsmajoor die vele pagina’s volschrijft met warrige verhalen over voor mij onbekenden. Doe mij een plezier en ga vanaf nu stilletjes mijn huisje voorbij.

 5. Zou hij daar strikt genomen al niet aan die ton zitten? Achter een slotje zetten is niet voldoende, want hij houdt zijn blogs en tweet-account open, zij het voor beperkte kring. Wat betreft google: de simpele google-lezer, die de naam Jelmer Siljee of Kinge Siljee googlet en vervolgens kijkt naar images/afbeeldingen, ziet daar nog een aantal foto’s en screenshots staan die kennelijk nog steeds op zijn afgeschermde blogs (lucaswashiero en jelmersiljee.worldpress.com) staan. Dan heb ik het alleen nog maar over de simpele google-lezer.

  En aan die ton zit hij zo: 20 x òf 20 dagen in de fout gaan, dan ben je er al. Dit ter keuze aan eiser.
  Strikt genomen zijn de drie dagen na betekening (openbare betekening aan OM, conform art. 54 lid 4 Wetboek van Rechtsvordering [Rv]) al voorbij en hoe vaak hij de maatregel uit het vonnis heeft overtreden kan ik niet precies nagaan. Zou heel goed kunnen dat hij er nu al overheen is. Maar ik vermoed dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend, als hij maar flink meewerkt en efficiënt doorpakt. Ook de eiser moet redelijk blijven, maar heeft al heel lang geduld moeten tonen.

  Volgens mij is Engel er nog lang niet.

 6. Je kunt bij Google ook images zien die inmiddels niet meer openbaar zijn. Of die al lang verwijderd zijn. Jelmer heeft echter wel de mogelijkheid om Google te vragen hem ‘onvindbaar’ te maken. Nadeel daarvan is dat je hem ook niet meer vindt als je hem om andere – bijvoorbeeld professionele – redenen zoekt.

  In principe moet Engel ook aan alle retweeters vragen de tweets die verwijzen naar Siljee te verwijderen. En aan bloggers die screen shots van die tweets hebben geplaatst. Maar hoe bewijst hij dat hij dat inderdaad doet? Moet hij Siljee bij elke verzoekmail BCC’en?

  • Dat hoeft Jelmer niet te doen. Dat moet Rob van den Engel zelf doen. Die heeft dit allemaal aangericht. Maar IANAL

 7. Reactie op Krek. Ik heb even rondgekeken en volgens mij zit Jelmer alleen op Linkedin, en daar ook nog zonder foto. Ik vind daar alleen gegevens die relevant zijn voor zijn professionele leven. Privé-gegevens laat hij daar achterwege. Ook in de concept-dagvaarding lees ik tussen de regels door dat hij zich niet (breed) op internet wil manifesteren. Volgens mij moet het heel ingrijpend zijn als een ander dan maar even diep in je privé-leven tast. In mijn ogen staat het gelijk met verbanning als hij zich ‘gedwongen’ of ‘gedrongen’ wordt om het weinige dat je op internet wilt zetten ook nog eens moet laten schrappen.
  De foto’s die ik op internet tegenkom zijn alle (of nagenoeg alle?) terug te herleiden naar Robert Engel. Eigenlijk zou ik wel eens willen weten hoe hij aan die foto’s komt, maar niet heus. Dat mag hij zo nodig voor de rechter zeggen. Dat er veel werk aan de winkel is voor hem geloof ik graag, maar wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. Waarom wil hij toch de kool en de geit sparen, door zijn blogs en twitter-account achter een slotje te plaatsen en beschikbaar te houden voor een beperkte groep? Hij maakt het extra ingewikkeld om het vonnis uit te voeren.
  Wat betreft het bewijs van de uitvoering van het vonnis: de rechter heeft de bewijslast bij Engel gelegd door kopie van zijn verzoek aan derden tot verwijdering te doen toekomen aan de advocaat van Jelmer. De manier waarop weet ik ook niet, maar als hij de advocaat net zo brutaliserend benaderd als ik hem in een mail (geplaatst op lucaswashiero) heb zien doen, maakt hij wederom een heel slechte beurt. Engel moet dus inzage geven dat en hoe hij het vonnis uitvoert. Als hij zich achter slotjes verschuilt – had hij ze niet beter kunnen opheffen? – en geen inzage verleent of anderszins niet meewerkt, zijn er weer andere rechtsmiddelen, bijvoorbeeld bewijsbeslag. Maar laten we hopen dat het zover niet hoeft te komen.

  • Heb die Engel lange tijd gevolgd omdat hij heeft me niet al te aardig bejegend en daarna geblokt op twitter.
   Hij ging er prat op dat bij elke move die hij maakte, Kinge steeds meer afbeeldingen van Facebook verwijderde.

   Dus ga ik ervan uit dat hij die foto`s via haar Facebook account heeft verkregen.

 8. Het lijkt erop of Engel systematisch de risico’s van zijn acties (of het uitblijven daarvan) onderschat. Hij geeft geen of een brutaal antwoord, gaat in de contramine en probeert met halve maatregelen onder zijn straf uit te komen. Kennelijk gelooft hij zelf nog steeds dat hem niets te verwijten valt. Zoals ook bleek uit zijn eerste reacties op zijn veroordeling. Niet slim, want bij een eventueel vervolg zal de rechter een gebrek aan ‘berouw’ of ‘inkeer’ of op zijn minst acceptatie van de straf extra bezwarend vinden en meewegen bij bepaling van aanvullende schadeloosstellingen.

  • Waarbij Engel zich dient te realiseren dat een eventuele strafrechtelijke vervolging altijd nog een optie is als hij er niet aan meewerkt de schade voor zijn wederpartij ongedaan te maken.

   Dus dat hij na 20 overtredingen ongestoord zijn gang zou kunnen gaan, zoals hierboven wordt gesuggereerd, is niet helemaal waar; hij kan er altijd nog een strafblad bij krijgen als hij de uitspraak van de civiele rechter aan zijn laars lapt.

   • Mijn volgende reactie ‘Juist …’ etc is een antwoord op Krek.

    Reactie op Max Gb. Ben nieuwsgierig. Ik ken geen voorbeeld van strafrechtelijke veroordeling wegens het niet voldoen aan een civiele vordering. Je moet dan een wetsartikel aan kunnen wijzen waarin dit feit strafbaar is gesteld. Bestaat zo’n artikel?

    Of bedoel je civiele gijzeling als dwangmiddel? Bestaat dat nog? Wordt dat nog wel eens uitgevoerd?

  • Juist. Lees de jurisprudentie er maar op na. Als je alert reageert houdt de rechter daarmee rekening bij het opleggen van maatregelen in een vonnis en bij zijn beoordeling van het al dan niet verbeuren van een dwangsom bij de uitvoering ervan (‘civiele boete’), mocht hij daartegen bij de rechter willen protesteren. Wat ik tot nog toe van Engel kan gekwalificeerd worden als ‘lakse proceshouding’ in deze civiele procedure. Maar hij bouwt hiermee hij ook een procesreputatie op die zich tegen hem keert als hij in de toekomst in andere civiele zaken of in een strafzaak verwikkeld raakt. Misschien heeft hij die al.

   En dan de botheid en hardnekkigheid waarmee hij nog steeds zijn ongelijk ontkent en zijn gelijk in deze wil halen, direct of indirect. Hij had er goed aan gedaan als hij het advies van zijn eerste advocaat had gevolgd – zoiets van direct inschikken om de schade beperkt te houden. Dat maak ik op uit een passage op zijn Engels Facebook dat hij toegankelijk houdt voor iedereen. Het is dezelfde passage waarvan een screenshot op twitter is verschenen en waarin hij zich beklaagt over zijn ‘blunderende’ advocaten. Hij heeft zich in dezelfde zin uitgelaten op zijn webblog lucaswashiero. Ja, ja; we wachten de uitspraak van het tuchtcollege maar weer af.

   Ik denk niet dat de teneur van het vonnis goed tot hem is doorgedrongen. Als hij zich na betekening van het vonnis op internet uitlaat over deze zaak – al is het alleen maar door bijvoorbeeld te zeggen dat in de dagvaarding leugens staan – dan is hij m.i. al in overtreding van de maatregel waartoe hij onder de beslissing, punt 3.4. is veroordeeld. Deze bepaling is heel ruim getrokken. Als ik mij beperk tot internet, dan gaat het in deze maatregel niet alleen om internetlocaties die voor iedereen toegankelijk zijn maar ook om locaties die hij voor een beperkte groep heeft opengesteld.

   Volgens mij komen er in deze zaak geen aanvullende schadeloosstellingen – dan zou er m.i. een tweede zaak moeten volgen -, maar de kosten die aan de (belemmering in de) uitvoering verbonden zijn, zoals incassokosten of bijkomende deurwaarderskosten zijn voor rekening van Engel. Ik heb al eens eerder gezegd maar herhaal het nog maar eens, het lijkt erop dat hij zich steeds verder in de nesten werkt.

   • Antwoord op de vraag van Sytelz:

    Waar Engel civielrechtelijk voor aansprakelijk is gesteld is ook strafbaar volgens het wetboek van strafrecht. Als blijkt dat de uitspraak van de civiele rechter niet het beoogde effect heeft op het gedrag van Engel, en zijn gedrag daarna nog steeds als het verspreiden van smaad en laster kan worden ervaren, dan is alsnog aangifte doen tegen Engel altijd nog een optie.

 9. Gezien ik noch hier, noch op frontaalnaakt.nl, een knop vind om iets in te dienen, “lul” ik hier even mijn hart eruit.
  Het woord lul is in deze niet per ongeluk tussen aanhalingstekens geplaatst. Ik ben een Vlaamse,en ons scheldjragon ziet er net even anders uit.

  Ik kwam Robert tegen in 2004, als ik het goed heb – maar dat denk ik wel.
  Zelf was ik met een fris rood kapje op het hoofd aan het ronddartelen op het wereldwijde web, in het vooruitzicht van een Frankrijk-reisje, met het lief dat pas mijn man was. – En nu alweer mijn ex, maar goed, laten we even bij dat idiylissche moment stilstaan.
  Ene Neolithicum had een stuk geschreven op schrijfweb. Zelf noemde hij het een column, geloof ik. Het is een feit dat lelijke kinderen ook een naam moeten krijgen.
  Het ging over de hypocrisie van vegetarërs, of zoiets. Ik denk eerlijk gezegd dat niemand wist waar het over ging. Maar dat had ik toen nog niet door. Dat Neo altijd ergens tegen was, maar nergens voor, en dat hij… nou ja.
  Dus ik reageerde. Als Roodkapje dat de Wolf niet herkent.

  Gezien de webmeester mijn schrijfsel goed gezind was, bleef Neo beleefd.

  Een aantal maanden later, in een minder romantische setting, begon ik Paleolithicum anders in te schatten. Wat hij schreef was nog steeds hetzelfde gebleven, even verward en weinig rechtlijnig, maar in zijn commentaren dook iets op van je ne sais quoi, of laten we liever zeggen van je ne veux vraiment pas savoir quoi.
  Ik noemde het narcisme.

  Toen de worm dan uiteindelijk schrijfweb verliet, omdat hij vond dat zijn schrijfstijl voldoende geconsolideerd was om elders scheten te laten invriezen tot fossielen, toen had ik blij moeten zijn.
  Maar het bestaan van websites als geenstijl bracht geen blijdschap.
  De naamsverandering naar Robert Engel deed dat ook niet.

  Het bestaan van een hufter is niet zo erg, het besef dat je eigen noorderburen het verschil niet zien tussn hufterschap en vrije meningsuiting. Dat, mijn beste, is erg.

Laat een reactie achter op Krek. Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s