Maandelijks archief: augustus 2015

Kamervragen

Standaard

Kamervragen

Vragen van het lid Hunter aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over Kamerleden die de stabiliteit van ons land en het welzijn van de burgers in gevaar brengen door doelbewuste polarisatie en haat zaaien:

1.)
Bent u op de hoogte van de continue stroom racistische en discriminatoire en soms ronduit fascistische berichten op social media als Twitter en Facebook? Zo nee, leeft u onder een steen?

2.)
Bent u het met mij eens dat er een taak voor de regering ligt om met alle mogelijke middelen een einde te maken aan deze haat zaaiende berichten? Zo nee, waarom niet? Lees de rest van dit bericht