Kamervragen

Standaard

Kamervragen

Vragen van het lid Hunter aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over Kamerleden die de stabiliteit van ons land en het welzijn van de burgers in gevaar brengen door doelbewuste polarisatie en haat zaaien:

1.)
Bent u op de hoogte van de continue stroom racistische en discriminatoire en soms ronduit fascistische berichten op social media als Twitter en Facebook? Zo nee, leeft u onder een steen?

2.)
Bent u het met mij eens dat er een taak voor de regering ligt om met alle mogelijke middelen een einde te maken aan deze haat zaaiende berichten? Zo nee, waarom niet?

3.)
Deelt u de mening dat bepaalde invloedrijke opiniemakers deze stroom aan racistische bagger doelbewust en met alle middelen stimuleren ten bate van de eigen populariteit?

4.)
Wilt u maatregelen nemen tegen de Kamerleden die hun macht en invloed aanwenden om de harmonie en verdraagzaam samenleven in Nederland te ondergraven. Zo nee, waarom niet?

5.)
Vindt u het normaal dat de Nederlandse belastingbetaler moet bloeden voor de kostbare beveiliging van mensen die zichzelf telkens weer in gevaar brengen door willens en wetens de in onze cultuur gebruikelijke normen van fatsoen, verdraagzaamheid en tolerantie te doorbreken?

6.)
Vindt u het acceptabel dat de regering subsidie blijft verstrekken aan politici met een doctrine die de inspiratiebron vormt voor grof verbaal en fysiek geweld (waaronder de slachtpartij door Anders Breivik en vele aanvallen op moskeeën)? Zo ja, waarom?

7.)
Bent u bereid onderzoek te doen naar extremistische groeperingen die vanuit de USA en Israël invloed uitoefenen op de stabiliteit van onze samenleving door institutionele haatzaaiers financieel te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

9.)
Welke concrete stappen gaat u ondernemen tegen personen die continu en doelbewust aansturen op ontmenselijking van allochtonen, moslims en vluchtelingen, en die daarmee de drempel voor daadwerkelijk geweld verlagen?

10.)
Bent u bereid keihard en ondubbelzinnig stelling te nemen tegen tijd- en geldverslindende, onzinnige, zuigende, hufterige, opruiende en mediageile Kamervragen van de heer Wilders (PVV)? Zo nee, waarom niet?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s